Thursday, December 02, 2010

KSSR: KURIKULUM BERASASKAN STANDARD?

KSSR: KURIKULUM BERASASKAN STANDARD?

Kurikulum Standard  Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan
dan standard pembelajaran.

Mengapa Standard?
·         Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. 
·         Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
·         Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment  for learning).
·         Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
·         Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria    atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh  diukur bagi setiap standard kandungan.

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran


Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Bahasa Malaysia
                Mendengar, memahami dan memberi  respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang  didengar dengan betul
Bahasa Malaysia
                Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan  bercapah.
Bahasa Inggeris
                Able to express personal response to literary texts
Bahasa Inggeris
                Able to respond to:
                a.  Book covers
                b.  Pictures in books
                c.  Characters
                     with guidance
Matematik
                Menama dan menentukan nilai nombor
Matematik
Menamakan nombor hingga 100:
a.  Membilang objek dalam kumpulan.
b.     Menamakan nombor bagi kumpulan  objek sebagai mewakili kuantiti.

1 comment:

  1. satu pertanyaan...adakah KBSR itu tidak standard sehingga KSSR ini diperkenalkan.

    ReplyDelete

yang kurik, kundi,
yang merah, saga;
yang molek, budi,
yang indah, bahasa.